کتاب ن افعال رابرداریم تاکارآفرین شویم

۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید و ثبت نام

این کتاب را مدرس کارآفرینی خواهدنوشت که تا به حال خودش کارآفرین نشد ، اغلب عزیزانی که این مطالب رامطالعه میکننددرخیلی ازمراحل زندگیشان به معنی واقعی کارآفرین هستند ؛ما درلحظه های نبایدهای زندگی،درشیطنتهای کودکانه،درافکارمنفی،درکارهای غلط و... ذهن های خلاقی داریم،که اگرذره ای ازاین هوش پنهان رادرمواقعی که بایدخرج میکردیم مطمئناکارآفرینان برتری میشدیم. یکی ازاین افکارناب رادرساخت جوکها،درمباحث دنیای مجازی،درروابط باآشنایان و...به کارمیبریم وچراکه برای تمام مواقع ایده های بکری درذهنمان نقش میبنددودلایل روانی آن لذت بخش ترخواهدبود ؛ حال فکرکنیدازاین ذهن خلاق برای کارآفرین شدن به معنی کتابی استفاده کنیم.اولین چیزی که ماراازموضوع اولیه دورمیکندگلایه هاواعتراض ها وکمبودها ونداشتن هاست ومانع کارآفرین شدن ماخواهدشد.بهتراست ، بایک مثال ساده شروع کنم که افرادی هستندازفرصتهای زندگی استفاده که هیچ، سوءاستفاده نیز میکنند وپول ودرآمد برای خودایجادمیکنند،و وقتی دردنیای ذهنی آنهاواردشویم گاهاّ شماهاافرادی تیزهوش تر وکاراترخواهیدبود ولی اصل داستان این است ،که حس نیازدرشمابرای این تلنگرایجادنشده است ،چه بهتربودکه کتابی قبل ازمباحث کارآفرینی تدریس میشدوذهنهای مارادرگیربایدهای زندگی میکرد ،قبل ازهرچیزبدون هیچ تعارفی نیازهارادرک میکردیم برای کسب درآمدآنقدربرای خودمان انگیزه ایجادمیکردیم وبه راحتی کارآفرین میشدیم ،حس اعتمادبه نفس واستقلال راقوی میکردیم وروزی میرسید که خودمان درپرورش استعدادهایمان تلاش میکردیم و لیستی ازایده ها می نویشتیم تایکی یکی آنهاراایجادمیکردیم.شایدبگوییددربیان ،چه راحت وزیبامی شودبه خواسته هارسید ولی درعمل مشکل اولیه پول است ،مشکل نبودحمایت است ،مشکل ندانستن خواسته هااست ،مشکل نداشتن پارتی است،مشکل نبود دوران کودکی است برای پرورش استعدادهایمان و... اما باتمام این مشکلات این خودماهستیم که اگربخواهیم نشدنی هاراممکن میکنیم، ای کاش قبل ازتمام این درسها مقداری روی خودمان کارمیکردیم. باخودمان صادق بودیم که اگرحس انتقام درماایجادشود آیابازهم به این بهانه هافکرمیکنیم ، آیا اگربخواهیم فردی رامسخره کنیم یابه دنبال القاب بدباشیم بازهم بهانه داریم یافورا ذهنمان ایده پردازی میشودکه گاهی خودمان هم تعجب میکنیم پس ببینیدکه برای دنیای منفی، آمادگی بیشتری داریم بدون هیچ بهانه ای وگاهی بعضی افراددست به کارهای جبران ناپذیری میزنندوچه خوب میشدکه درشرایط سخت به مثبت هافکرمیکردیم وبرای ما این حس سخت ومسخره ودرحدشعاراست وهنوزبه باوری که بایدنرسیده ایم ای کاش باوربودنمان، باورتوانستن ،باورخواستن ازهمان کودکی تقویت شده بودهرچندالان هم دیرنیست .

درطول سالیان تدریسم به این نکته رسیدم که میشوددرافرادایجادانگیزه کردوبرای یافتن ایده هاکمک کردبه دنبال راه حل هارفت وشرایطی رادیدم که گاهی یک پیام تبلیغاتی زیبا،زندگی فردی راکاملاتغییرداده ویاحتی مثال خاله نخودی که بایک نخود وتیکه پارچه های دورافتاده درمنزل میشودچیزی راخلق کردواز آن درآمدکسب نمود،بدون هیچ پارتی وسرمایه ومدرک خاصی.

تمام رنگهاوتمام بوها وتمام رفتاروکردارها درانتخاب ماتاثیردارند ودرک دنیای مذاکره درروابط کاری ما میتواندجزومواردی باشدکه قبل ازکارآفرین شدن بهتراست باآنهاآشناشویم.

در دنیای بازاریابی وتجارت ، دردنیای سیاست ، دردنیای کارآفرینی بایدروشهای کسب وکار،شناخت بازارهای اقتصادی، درک شرایط پیرامون وشناخت نیازهاوتاثیر رنگها وبوها و.....جزمواردی است که باکنکاشی جزئی شرایط گیراتری برای ما ایجادمیکندوبعدهامتوجه میشویددنیای روانشناسانه چقدرمیتواند به دنیای کسب وکاروکارآفرینی کمک کند. پس قبل ازهرچیزدرضمیرناخوداگاهتان روی خود واقعیتان کارکنید، شایدروزی ایده ها ،انگیزه ها، تکنیکهای خلاقیت و... آنقدردرشما قلیان ایجادکند تا مدرس کاربلدی برای تربیت وکارآفرین شدن کودکانتان شوید.

ای کاش به جای نگرانی مباحث مادی آینده کودکانمان به دنبال شرایطی بودیم، که اگرروزی درکنارشان نبودیم آنهاافرادی مستقل باذهنهای باز پرورش یابندوزمانی که آنها خیالشان ازبابت سختی های زندگی راحت باشدشایدشرایطی ایجادنشودکه به دنبال ایده وراه حل و... کارآفرین شدن بیوفتند،دقیقا مثال آموزش ماهیگیری میماندکه بعدهاکاربردش درزندگی بیشترخواهدبود.

درشرایط امروز آموزشگاه های پرورش خلاقیت برای کودکان ایجادشده وازلحاظ فرهنگی استعدادیابی مهم شده است وچه خوب اینکه ازهمان ابتدادرذهنهای بچه ها به پرورش کارآفرین شدن کمک شود، هرفردی ممکن است شرایط ایده آل برای زندگی نداشته باشدیاتمام والدین مثل هم نیستندویاحتی درک اینکه کدام هوش درماقوی تراست ناپیداباقی بماند ؛ پس بیاییم تادیرنشده قدرلحظه هارابدانیم وکمی بیشتربه فکرخودمان وکودکانمان باشیم وابتدااز خودمان شروع کنیم تاخانواده ای پویا وبعدمحیط خلاق اطرافمان راکشف وایجادکنیم ، تابتوانیم این فرهنگ رادرجامعه بهینه سازی کنیم فقط بایدبخواهیم،بخواهیم ،بخواهیم.

شرایط سخت ازماآدم های سختی میسازدکه درپس تمام شرایط گاهی فقط خودت میتونی بفهمی چقدراون آدم سابق نیستی....

 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید